Portfolio 2561

ความสำเร็จในปีที่ผ่านมา

ผ่านไปแล้วสำหรับงานวิศวะ'61 ทางผู้จัดขอขอบคุณผู้สนับสนุน, ผู้ร่วมจัดแสดงนวัตกรรม, สินค้า, สิ่งประดิษฐ์ และผู้เข้าชมงานทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการพลักดันงานให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ในปีนี้เราได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก และได้รับผลตอบรับที่ดี แน่นอนว่าเรายังคงเดินหน้ากันต่อไปเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืน ในปีนี้หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง ทางผู้จัดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้นะคะ

ชื่องาน 

“วิศวะ'60 ENGINEERING EXPO 2017”

สถานที่จัด

อาคาร EH 103 ไบเทค บางนา 

วันที่จัดแสดง

11 -13 ตุลาคม 2561 (เวลา 09:00 น. - 18:00 น.)

พิธีเปิด

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

ผู้จัดงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์สจล.และบริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด (เบสท์)

ผู้บริหารงาน

บริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด (เบสท์)


ภาพบรรยากาศ