มารู้จักอาชีพ “วิศวะ” ให้มากขึ้น

“วิศวะ”

เป็นสาขาวิชาที่นำหลักการทฤษฎีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่การใช้งาน สรรสร้างผลิตภัณฑ์ ถนนหนทาง ไฟฟ้าประปา ยานพาหนะ ระบบงาน บ้านเรือนอาคาร อันช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายปลอดภัย ในต้นทุนที่คุ้มค่า

 

วิศวกร อาชีพที่ใช้ความรู้วิชาสาขาวิศวะ เป็นผู้ที่ต้องมีความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นพื้นฐาน เป็นอาชีพของผู้สรรสร้าง สามารถกล่าวได้ว่าอาชีพวิศวกรคือหนึ่งอาชีพของผู้สร้าง การสรรสร้างสิ่งของใดขึ้นมาสักหนึ่งอย่างหนึ่งชิ้น ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายประการ ความคงทน สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้งานได้ปลอดภัย ที่สำคัญเหนืออื่นใดคือภายใต้ต้นทุนที่คุ้มค่า ปัจจัยที่ต้องคำนึงเหล่านี้วิศวกรคือผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญยิ่ง เพราะความรู้ด้านวิศวกรรมเป็นการนำความรู้เชิงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้และตอบสนองความต้องการได้จริง เบื้องหลังชีวิตที่สะดวกสบาย ชีวิตที่รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ชีวิตที่ปลอดภัย เกิดขึ้นได้จากเหล่าวิศวกรสรรสร้างขึ้น จึงสามารถกล่าวได้ว่าวิศวกรคือผู้สร้างอย่างแท้จริง

 

มารู้จักอาชีพ “วิศวะ” ให้มากขึ้น มาเข้าใจบทบาทความสำคัญของวิศวกร มาดูผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของเหล่านักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มาดูสินค้าบริการงานอุตสาหกรรม ของใช้ล้ำๆในชีวิตประจำวัน ขอเชิญครับมางาน ”วิศวะ’61” Engineering Expo 2018 , 11-13 พฤศจิกายน 2561 , BITEC บางนา


Facebook Like Box

FLOOR PLAN