KEMREX CO., LTD.

KEMREX CO., LTD. 

Booth no.: G11,G13
Category: Smart LIVING

เข็มเหล็ก นวัตกรรมใหม่ของ ฐานราก

KEMREX CO., LTD.

เข็มเหล็ก เป็นผู้นําทางด้านฐานราก เข็มเหล็ก นวัตกรรมใหม่ที่พลิกโฉมระบบฐานรากของเมืองไทยและภาคพื้นเอเชีย ให้การก่อสร้างระบบฐานราก เป็นเรื่องง่าย ควบคุมได้แม่นยําทั้งเรื่องของเวลา และค่าใช้จ่าย เพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สิ่งนี้ตอบรับกับการขยายตัวของประเทศไทยและประเทศในภาคพื้นเอเชีย

 

KEMREX
INNOVISION FOUNDATION

 

 

Meet our company at an event.

More details : http://www.kemrex.com