Young Engineering KMITL

ประกาศรายชื่อ KMITL Innovation Awards 2017 หัวข้อ "Smart Society"

 


รายละเอียดงานประกวด

โอกาสดี ๆ สำหรับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ที่จะได้อวดผลงานสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมสู่สายตาสาธารณะ กลับมาอีกครั้ง กับโครงการประกวดออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรม ภายใต้แนวคิด Smart Society

 

ส่งผลงานรอบคัดเลือกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2560 ตัดสินรอบคัดเลือกพร้อมประกาศผล วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ในเว็บไซต์ www.engineeringexpo.com

 

*** หมายเหตุ : การปิดรับสมัครและส่งรายละเอียดผลงานต้องเสร็จสิ้นภํายในระยะเวลาที่กําหนด เท่ํานั้นโดยถือเอาวันที่ส่งทางระบบส่งผลงานหรืออีเมล์เป็นสําคัญ ***

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ 'ที่นี่'

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 089-674-2530