ตารางกิจกรรม

 ตารางกิจกรรม งานวิศวะ'59 1-4 SEP 2016 

วันที่ 1 ก.ย. 2559  

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

10.00 - 11.00 น. พิธีเปิดงาน"วิศวะ'59" โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โซนเวทีกลาง
11.00 - 12.00 น. พิธีเปิดงาน TRAS 2016 MR 211 - 213
11.00 - 16.00 น. สัมมนาของภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. MR 217
14.00 - 15.00 น. พิธีลงนาม MOU ของ Techen   โซนเวทีกลาง
14.00 - 17.00 น. Orientation Program for Japanese SME Japan Seminar Room
17.00 - 18.00 น. กิจกรรมพิเศษจาก Exhibitor (Mitsubishi) + (Panasonic)   โซนเวทีกลาง
18.00 - 19.00 น. กิจกรรมบันเทิง : ดนตรีสด   โซนเวทีกลาง
18.00 - 21.00 น. TRAS2016: Welcme Reception Dinner MR 214 - MR 216
19.00 - 20.00 น. เล่นเกมส์/แจกของรางวัล โซนเวทีกลาง

 

วันที่ 2 ก.ย. 2559  

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

09.00 - 12.00 น. The 3rd Thailand Rail Academic Symposium- TRAS2016 Rail Industry: Moving Towards Thailand 4.0 MR 211 - 213  
10.00 - 11.00 น. การเสวนาหัวข้อ "รวมพลังอุดมศึกษาไทยร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0" โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล, รศ. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการอุดมศึกษา รศ.ดร.คมสัน มาลี สีประธานสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และคุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรม โซนเวทีกลาง 
10.00 - 16.00 น. สัมมนาของภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.  MR 217
10.00 - 17.00 น. Business Matching Japan Seminar Room
13.00 - 14.00 น. Opening Ceremony: Japan-Thai Business Expo 2016 โดยเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โซนเวทีกลาง
13.00 - 16.00 น.  ประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  MR 215 - 216
16.00 - 17.00 น. พิธีลงนาม MOU กับ itc เรื่อง freeze dry Japan Seminar Room
17.00 - 18.00 น.  กิจกรรมพิเศษจาก Exhibitor (QTC Construction)+True+Pana อย่างละ 20 นาที โซนเวทีกลาง
18.00 - 19.00 น.  กิจกรรมบันเทิง : ดนตรีสด โซนเวทีกลาง
19.00 - 20.00 น.  เล่นเกมส์/แจกของรางวัล โซนเวทีกลาง

 

วันที่ 3 ก.ย. 2559  

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

10.00 - 13.00 น. New Biz Idea Contest โซนเวทีกลาง
10.00 - 16.00 น. สัมมนาของภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. MR 217
13.00 - 14.00 น. การเสวนา "ทิศทางของพลังงานทดแทน ทางด้านรถยนต์ไฟฟ้า Solar Cell และ Solar Roof" (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย ชมภูอินไหว/ ดร.สมภพ ผลไม้ / รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล /ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ /รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน) โซนเวทีกลาง
14.00 - 17.00 น. Online Marketing Seminar Japan Seminar Room
13.00 - 14.00 น. Opening Ceremony: Japan-Thai Business Expo 2016 โดยเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โซนเวทีกลาง
17.00 - 18.00 น.  กิจกรรมพิเศษจาก Exhibitor (QTC Construction)+True+Pana อย่างละ 20 นาที โซนเวทีกลาง
18.00 - 19.00 น.  กิจกรรมบันเทิง : ดนตรีสด โซนเวทีกลาง
19.00 - 20.00 น.  เล่นเกมส์/แจกของรางวัล โซนเวทีกลาง

 

วันที่ 4 ก.ย. 2559  

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

10.00 - 11.00 น.   การแข่งขัน Futuristic Music Contest Season 2 โซนเวทีกลาง
10.00 - 16.00 น. สัมมนาของภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โซนเวทีกลาง
12.00 - 13.00 น. เสวนาของอ.พิทักษ์ โซนเวทีกลาง
13.00 - 14.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขัน Futuristic Music Contest Season 2 โซนเวทีกลาง
14.00 - 14.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขัน KMITL Innovative Awards 2016 โซนเวทีกลาง
14.30 - 16.00 น. การแข่งขัน KMITL Innovative Awards 2016 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โซนเวทีกลาง
16.00 - 17.30 น. การแข่งขัน KMITL Innovative Awards 2016 - ระดับอุดมศึกษา โซนเวทีกลาง
17.30 - 18.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขัน KMITL Innovative Awards 2016 โซนเวทีกลาง
19.00 - 20.00 น. เล่นเกมส์/แจกของรางวัล และปิดงาน  MR 217

 


 • GET TO KNOW MORE ABOUT ENGINEER CAREER

  Get to know more about engineer career, understand the role and important of engineers, watch the inventions from students of engineering faculty, industrial products and services, advanced products for daily life. Invite to join “Engineering Expo 2017” 16-18 November 2017 at Bitec Bangna.

 • ENGINEERING EXPO 2017 IN “SMART SOCIETY” THEME

  From the past two Engineering Expo exhibition. We are always present various and modern technology and innovations that get well-supported by technology leaders and the leading universities in Thailand who’s exhibit their works in this exhibition and also have a great feedback from entrepreneur,

 • ENGINEERING EXPO 2017

  On June 29th, the organizer Mr. Tassapan Isarasakdi Na Ayudhaya have the opportunity to present the Engineering Expo 2017 to Dean of more than 50 universities at the Annual General Meeting of the Dean in Faculty of Engineering of Thailand and the organizers hope that they will receive the good collaborate and support from all of universities to "Engineering Expo 2017" that would be held in this year.

 • SMART CITY

  Today we will update about the news of Engineering Expo 2017. Become into the 3rd year with the exhibition of innovation and technology products that bring many Thai technology entrepreneurs together.

 • MATERIAL MOVING MACHINE : MMM

  The contestant must be the graduate student who studying in Faculty of Engineering of Educational Institution in Thailand with Student Status Certificate approved by their educational institution. The contestant of "Material Moving Machine: MMM" ...