วอร์เนอร์ คอนสตรัคชั่น

บริษัท วอร์เนอร์ ที่ปรึกษาก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเลขบูธ : D37

ผสมผสานและบูรณาการบริการหลากหลายสาขาเข้าด้วยกัน โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูงทางด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง

 

รู้จัก วอร์เนอร์

บริษัท วอร์เนอร์ ที่ปรึกษาก่อสร้าง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2524 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาปี 2553 ดร.อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์ ได้ก่อตั้ง บริษัท วอร์เนอร์ ที่ปรึกษาก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้น โดยมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการก่อสร้างทั้งในสหรัฐอเมริกา ไทย และอีกหลายประเทศ

บริษัท วอร์เนอร์ มีการผสมผสานและบูรณาการบริการหลากหลายสาขาเข้าด้วยกัน โดยผู้เชียวชาญและทีมงานที่มีคุณภาพและประการณ์สูงทางด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง เรามุ่งมั่นเพื่อสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาที่ให้ได้จริง ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับผลสำเร็จสูงสุดจากโครงการ ผ่านการบริหารโครงการการวางแผน Critical Path Method (CPM) และความเป็นมืออาชีพทางด้านการจัดการความขัดแย้ง (Dispute Resolution) เราพร้อมที่จะนำเสนอมุมมองที่แตกต่างและวิธีการแก้ปัญหาในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพให้กับลูกค้า

 

งานของวอร์เนอร์

 • บริการสัญญาและการเรียกร้องสิทธิ์ในโครงการก่อสร้าง
 • การวิเคราะห์ความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง
 • ระบบบริหารจัดการเอกสาร

 

ที่ปรึกษาการบริหารโครงการ

วอร์เนอร์สามารถริเริ่ม หรือพัฒนาโครงการตามความต้องการของโครงการได้ โดยมีการบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สองประเภท คือ การจัดตารางเวลาโครงการ และการบริหารจัดการโครงการ

 • การจัดตารางเวลาโครงการ ทุกๆ แผนโครงการจะถูกออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละโครงการ รวมถึงสมรรถภาพ และทรัพยากรในมือของเจ้าของโครงการ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมา และผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
 • ตัวอย่างของบริการวางแผนงาน  ซึ่งเราเสนอให้กับลูกค้า เช่น

- การวางแผนโครงการ

- การประเมินระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ

- การพัฒนาแผนงานสำหรับการประมูลและยื่นข้อเสนอ

- การทบทวนและเตรียมการวางแผนโครงการตามวิธีCritical path method (CPM)

- การวางแผนงาน, การควบคุมแผนงาน, และการอัพเดตแผนงาน

- การจัดประเภทวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้งานระยะยาว

- ข้อสัญญาและข้อกำหนด

- การวิเคราะห์ในขั้นตอนก่อนการจัดประมูล

- แผนงานหลัก

- แผนงานพื้นฐาน

- การเชื่อมประสาน multiphase

- ตารางเวลาแบบเร่งรัด

- การวิเคราะห์ผลกระทบ/ความล่าช้า

- การให้เหตุผล/การประเมินในการขยายระยะเวลา ในการทำงาน

- การวางแผนการใช้กำลังคน/อุปกรณ์

- การเรียกเก็บเงิน

- การคาดการณ์กระแสเงินสด

- แผนการจัดวางกำลังคน

- แผนการชดเชยงาน

 

ที่ปรึกษาการเคลมงานก่อสร้าง มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทั้งในและต่างประเทศ

 • การระบุและสืบหาสาเหตุของความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง
 • วิเคราะห์ต้นทุนและคำนวณความเสียหายในโครงการก่อสร้าง
 • การจัดหาและเตรียมหลักฐาน
 • การเจรจาต่อรองและให้การสนับสนุนทางด้านกฏหมาย

ระบบบริหารจัดการเอกสารบนเว็บสำหรับโครงการก่อสร้าง WarnerConzol ระดับชั้นนำในประเทศและกำลังก้าวสู่ต่างประเทศ

 • ระบบบริหารเอกสารในโครงการก่อสร้าง ที่พัฒนาโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบริหารงานก่อสร้าง
 • ระบบที่พัฒนาเพื่อจัดเก็บเอกสารและแบบก่อสร้างและส่งเอกสารนำส่ง ติดตามเอกสาร ตลอดจนการอนุมัติแบบต่าง ๆ
 • ทำให้การสื่อกสารมีประสิทธฺภาพกับทุกฝ่ายในโครงการ (เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ บริษัทที่ปรึกษา และผู้รับเหมา)

 

ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึกษางานด้านวิศวกรรม งานบริการ

 

 

เว็บไซต์ : http://warnercon.co.th


Exhibition List 2559

Japanese Pavillion
Panasonic
Digital Focus
IRCP
บางกอก เอสวีแอลเอช
Mitsubishi Electric Asia
เรสเตอร์ (ประเทศไทย)
INTECH DELTA SYSTEM
Powerade
ไวส์ เอนเตอร์ไพรส์
EMEC

More